English information English info
- hoofdsponsor -
 • Kascommissie (KasCie)

  De KasCie is de commissie die alle financiële handelingen binnen de VCSVU controleert. Dit komt er op neer dat ieder kwartaal de volledige boekhouding wordt doorgespit. Eventuele gevonden fouten worden hierna natuurlijk hersteld. Bovendien voorziet de KasCie het bestuur van adviezen omtrent alle financiele handelingen.

  De KasCie van 2011 bestaat, na een wisseling in de samenstelling van bestuur 2011, uit:

  • Jenny Halff
  • Claire Soliman
  • Angela van der Werf