English information English info
- hoofdsponsor -
 • Tentamenbundel

  Hier vind je (voorbeeld) tentamens van verschillende vakken. Tentamens van vakken uit oude curricula die qua inhoud redelijk overeen komen met nieuwe vakken staan steeds bij het nieuwe vak. Van sommige tentamens zijn ook uitwerkingen beschikbaar en in sommige gevallen staan die op het tentamen zelf. Wij kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten die daarin staan.

  Let op dat de (oude) vakken fysische chemie, theoretische chemie, chemische binding en kinetiek van chemische reacties de laatste jaren enkele verwarrende naamsveranderingen hebben gekend!

  Heb je zelf nog een tentamen liggen of mag je er een meenemen, lever deze dan in bij het bestuur of de WebCie. Ook oude (oefen) tentamens die een docent beschikbaar stelt zijn zeer welkom. Zo hebben ook jullie opvolgers een tentamen om mee te oefenen! Wij hopen dat jullie baat hebben bij de informatie die jullie voorgangers hebben verzameld.

  Snel naar: jaar 1, 2, 3 | vakken master, oud/onbekend.

  Tentamens binnenkort

  Eerste jaar

   Analytische chemie

   Basiswiskunde

   Bio-analytische chemie

   Biochemie

   Farmacokinetiek en ADME processen

   Identificatietechnieken

   Innovatieproject Geneesmiddelen

   Medische fysiologie I

   Natuurkunde en Wiskunde voor Chemici 1

   Natuurkunde voor Chemici 2

   Organische en Anorganische Chemie

   Principles of Chemical Reactivity

   Van Atoom tot Biomolecuul deel 1

   Van Atoom tot Biomolecuul deel 2

   Van gen tot geneesmiddel

   Wiskunde voor Chemici 2

  Tweede jaar

   Anorganische chemie II

   

   

   Bioanalyse eiwitten

   

   

   Farmaceutische toxicologie

   

   

   Fysica en medische fysica I

   

   

   Geschiedenis van de natuurwetenschappen

   

   

   Quantumchemie

   

   

   Statistiek

   

   

   Thermodynamica en Kinetiek

   

   

  Derde jaar

   Bioinformatica

   

   

   Computational (Pharmaco)Chemistry

   

   

   Kernspinresonantie (NMR)

   

   

   Luminescentie

   

   

   Organische chemie III

   

   

   Spectroscopie

   

   

   Structuurbiologie

   

   

   Theoretische chemie III

   

   

  Master vakken

   Bioorganic Chemistry

   

   

   Computational Design and Synthesis of Drugs

   

   

   Coordination and Organometallic Chemistry

   

   

   Nuclear Magnetic Resonance

   

   

   Physical Organic Chemistry

   

   

   Supramolecular Chemistry and Nanomaterials

   

   

   Synthetic Organic Chemistry

   

   

  Onbekende/oude vakken

   Far II

   

   

   Fysische chemie I

   

   

   Fysische chemie II

   

   

   Macromoleculen

   

   

   Programmeren voor Chemici