English information English info
- hoofdsponsor -
 • VCSVU

  De VCSVU (Vereniging van ChemieStudenten aan de Vrije Universiteit) is opgericht op 1 oktober 1964. De vereniging is er om de studie zo aangenaam mogelijk te maken. Naast de verkoop van boeken en inzage van oude tentamens organiseert de VCSVU vele activiteiten waarbij zowel leden als niet leden aanwezig kunnen zijn. De boekverkopen worden aan het begin van elke periode georganiseerd. De leden krijgen een fikse korting op de studieboeken.

  De VCSVU kent leden, leden van verdienste, ereleden en donateurs. Direct nut van je lidmaatschap (€ 14,- voor je hele studieduur) heb je door de boekverkopen. De verplichte studieboeken worden door de VCSVU met een aanzienlijke korting verkocht (32% voor Engelstalige boeken, tenminste 20% voor Nederlandstalige boeken), dankzij een contract met de VU Boekhandel en een subsidieregeling met de Afdeling Scheikunde & Farmaceutische Wetenschappen. Bij de eerste boekverkoop kun je je lidmaatschap dus al meteen terugverdienen. Bovendien geven we voor de leden een gratis tentamenbundel uit met oude tentamens, zodat je je gedegen kunt voorbereiden en weet wat je te wachten staat.

  Structuur van de Vereniging

  De vereniging is grofweg op te splitsen in het bestuur en de commissies, gevormd door een aantal actieve leden. Het bestuur coördineert de verscheidene commissies, regelt de externe contacten (bijv. zusterverenigingen, KNCV) en de interne contacten (bijv. andere bèta-studieverenigingen en afdelings- en faculteitsorganen), en organiseert iedere zes á acht weken een CommissieOverleg VCSVU en een StudentenOverleg Scheikunde. Verder zorgt het bestuur voor de boekverkopen en de uitgave van de tentamenbundel. Tevens fungeert het bestuur als algemeen aanspreekpunt.

  De commissies organiseren overige activiteiten, zoals borrels (BC), drives, sportdag en kerstdiner (AC). De COSMOS zamelt geld in voor onderwijsgerelateerde doelen in derdewereldlanden, en de PB en de WebCie zorgen voor respectievelijk ons periodiek (de Papieren Binding) en de website.

  Structuur van de Faculteit

  De Faculteit der Exacte Wetenschappen bestaat uit vijf afdelingen: Natuur- & Sterrenkunde, Wiskunde, Informatica, Scheikunde & Farmaceutische Wetenschappen en Algemene Vorming. De faculteit wordt bestuurd door het faculteitsbestuur, dat wordt voorgezeten door de decaan. De afdelingen worden bestuurd door afdelingshoofden. Het faculteitsbestuur wordt geadviseerd door de directeur bedrijfsvoering, een medewerker van het ondersteunend personeel en een student. Het afdelingshoofd voor S&FW heeft ook regelmatig contact met de studenten.

  De directeur bedrijfsvoering, mevr. Schinkelshoek, is de baas over het faculteitsbureau dat bestaat uit de griffie, het onderwijsbureau en verschillende andere diensten binnen de faculteit.

  De faculteit kent ook twee medezeggenschapsorganen, namelijk de onderdeelscommissie (OC) van de ondernemingsraad voor de medewerkers en de facultaire studentenraad (FSR) voor de studenten. Deze laatste raad bestaat uit zeven studenten.

  Naast deze bestuurlijke organen, bestaat er een aantal commissies op facultair of afdelingsniveau. Een overzicht daarvan is hier te vinden.

  VCSVU versus Afdeling en Faculteit

  In het Faculteitsbestuur, de Facultaire Studentenraad en het grootste deel van de commissies die hierboven genoemd zijn zitten studenten. Voor zover deze studenten uit de afdeling Scheikunde & Farmaceutische Wetenschappen komen, zijn ze min of meer actief in de VCSVU. Bij vacatures voor commissies helpt de VCSVU om de geschikte persoon daarvoor te vinden. Bovendien organiseert de VCSVU iedere zes à acht weken het StudentenOverleg Scheikunde (SOS); dit wordt ruim van tevoren aangekondigd op de mededelingenborden. Op deze bijeenkomst zijn naast andere belangstellenden (iedereen is welkom) in principe studenten­vertegenwoordigers van de bovengenoemde organen aanwezig. Zodoende kan iedereen informatie uitwisselen en kunnen we als studenten duidelijk en georganiseerd reageren op facultaire of afdelingszaken die voor ons van belang zijn. Op het SOS worden, naast de facultaire, afdelings- en verenigingscommissiezaken, ook een aantal algemene verenigingszaken besproken.