Bestuur

53ste.png

Het drieënvijftigste bestuur der VCSVU

Het bestuur bestaat uit vijf studenten uit verschillende jaarlagen, maar allemaal studeren zij Farmaceutische Wetenschappen. Het bestuur coördineert de verscheidene commissies en regelt de externe en interne contacten. Verder zorgt het bestuur voor het contact met de K.N.P.S.V. en algemene orde in de vereniging. Tevens fungeert het bestuur als algemeen aanspreekpunt en uithuilschouder.

Bestuur 2017-2018

Wesley Saarloos Voorzitter
Lars Binkhorst Secretaris
Nino de Kip Penningmeester
Suzanne Braam Commissaris Extern
Kobus Versteegh Commissaris Intern

Onze sponsoren