Blogs

Penningmeester, Marit Aarsman

Dutch version below

Dear members,

In this blog, I get to tell you how my role works. My role, the role of treasurer, can be summed up in one word: "money." Even though my tasks vary, it ultimately boils down to being responsible for all incoming and outgoing finances.

My primary task is maintaining the accounts. I am accountable for every cent that enters or leaves our account, making sure the tax authorities and future treasurers can trace where all the money goes. I also decide where funds within the association are allocated, although my board jokes that making decisions without consultation might result in "an upset pennie." For this, I spend a lot of time in the boardroom, where the beautiful treasurer's computer and printer are located. Several times a year, I also have meetings with the RvQ, the Raad van Quaestoren, where I discuss matters with treasurers/quae​stors from other departments of the K.N.P.S.V. These meetings always precede the General Assemblies of the K.N.P.S.V., often accompanied by a drink :)

Furthermore, I compile a monthly sales report of everything sold during that month and send a monthly invoice to the members for activities, merchandise, and membership fees. I also draft invoices and/or verify them for sponsors, among others. Before each General Members' Meeting, I ensure that the budgets and settlements are prepared. Fortunately, I'm not alone in this; I have the KasCo, which assists and guides me when I need advice or so they can verify my accounts.

In addition to my specific duties as treasurer, together with the rest of my board, I ensure the entire association remains organized and enjoyable. I'm still having a great time and hope that the person succeeding me will find it just as fun :) Feel free to approach me via email or message if you have any further questions. I'm open to any!

Kind regards,
Marit Aarsman
Treasurer

 

*Dutch version*

Lieve leden,

In dit blog mag ik jullie gaan vertellen hoe mijn functie in elkaar steekt. 
Mijn functie, de functie van penningmeester, is in 1 woord te omvatten met "geld". Ookal lopen mijn taken daarin wel uiteen, komt het erop neer dat overal waar geld in of uit gaat ik er de verantwoordelijkheid over heb.

Mijn grootste taak is de boekhouding bijhouden. Ik leg verantwoording af voor elke cent die onze rekening bij of af gaat, zodat de belastingdienst en opvolgende penningmeesters duidelijk hebben waar al het geld heen is. Ook bepaal ik dus waar binnen de vereniging het geld heen gaat, zonder overleg dan "krijgen we een boze pennie" zoals mijn bestuur weleens zegt. Hiervoor ben ik veel in de bestuurskamer te vinden, waar de mooie pennie-computer en de printer staan. Een paar keer per jaar heb ik ook een vergadering met de RvQ, ofwel de Raad van Quaestoren, waarin ik met de penningmeesters/quaestoren van de andere afdelingen van de K.N.P.S.V. overleg. Dit vindt altijd plaats voor de Algemene Vergaderingen van de K.N.P.S.V., en hier komt natuurlijk altijd een gezellig borreltje bij kijken :)

Verder maak ik elke maand een verkoopverslag van alles wat ik in die maand heb verkocht, en stuur ik een maandelijkse incasso naar de leden voor bijvoorbeeld activiteiten, merchandise, en contributie. Ook stel ik facturen op en/of controleer ik deze zodat deze naar bijvoorbeeld sponsoren kunnen. Voor elke Algemene Leden Vergadering zorg ik er ook voor dat er begrotingen en afrekeningen af zijn. Gelukkig sta ik hier niet alleen voor, maar heb ik ook nog de KasCo die me helpt en begeleidt als ik advies nodig heb, of die mijn boekhouding kan controleren.

Naast mijn taken specifiek als penningmeester, zorg ik er samen met de rest van mijn bestuur voor dat de hele vereniging georganiseerd en gezellig blijft. Ik heb het nogsteeds enorm naar mijn zin, en hoop dat degene na mij het net zo leuk vindt als ik :) Voel je natuurlijk vrij om me aan te spreken, mailen of appen als je verder nog vragen hebt. Ik sta ervoor open!

Liefs,
Marit Aarsman
Penningmeester


Commissaris extern, Mart van der Lugt
30nov

Commissaris extern, Mart van der Lugt

Dutch version below Dear members, Today it is my honor and pleasure to tell you about the most beautiful function there is, function...

Secretaris, Amber van Schaik
28nov

Secretaris, Amber van Schaik

Dutch version below Dear member! In this blog I will fill you in on the details of being a secretary! While studying you learn a lot of...

Onze sponsoren