Commissies

Commissies

De VCSVU verdeelt haar taken onder in commissies. Hier onder een overzicht.

ActiviteitenCommissie (AC) - activiteiten@vcsvu.nl

De AC organiseert de sportdag, het kerstdiner, drives (toernooitjes voor klaverjassen, Kolonisten van Catan, triviant, etc.) en andere activiteiten.

BorrelCommissie (BC) - borrels@vcsvu.nl

De BC organiseert iedere drie à vier weken een borrel. Sommige hebben een speciaal thema, zoals de Belgisch Bier Borrel, de Spaans-Mexicaanse borrel en de Beaujolais-borrel.

Bijles Commissie (BijCie) -  bijles@vcsvu.nl

De BijCie geeft voor een kleine vergoeding bijles aan onze leden.

Excursie Commissie (ExCie) - excursies@vcsvu.nl

De ExCie is verantwoordelijk voor het organiseren van excursies en lezingen.

KasCommissie (KasCie)

De KasCie controleert de financiën van het bestuur en de BC.

Lustrum/ Dies Commissie - lustrum@vcsvu.nl

Deze commissie is verantwoordelijk voor het organiseren van alle lustrum dan wel Dies evenementen.

Promotie Commissie (PromoCie) - promotie@vcsvu.nl

De PromoCie is verantwoordelijk voor alle promoties van de VCSVU, zoals posters maken, evenementen op Facebook zetten en foto's maken tijdens evenementen.

Merchandise Commissie (MerCie) - merchandise@vcsvu.nl

De MerCie is verantwoordelijk voor het bestellen en laten leveren van alle VCSVU-goodies.


Heb je interesse in een van deze commissies of heb je vragen, stuur dan een mail naar info@vcsvu.nl of naar een van de desbetreffende mailadressen van de commissie.

Onze sponsoren