Commissies

Commissies

De VCSVU verdeelt haar taken onder in commissies. Hier onder een overzicht.

ActiviteitenCommissie (AC) - activiteiten@vcsvu.nl

De AC organiseert de sportdag, het kerstdiner, drives (toernooitjes voor klaverjassen, Kolonisten van Catan, triviant, etc.) en andere activiteiten.

BorrelCommissie (BC) - borrels@vcsvu.nl

De BC organiseert iedere drie à vier weken een borrel. Sommige hebben een speciaal thema, zoals de Belgisch Bier Borrel, de Spaans-Mexicaanse borrel en de Beaujolais-borrel.

Bijles Platform  -  bijles@vcsvu.nl

De BijCie geeft voor een kleine vergoeding bijles aan onze leden.

Excursie Commissie (ExCie) - excursies@vcsvu.nl

De ExCie is verantwoordelijk voor het organiseren van excursies en lezingen.

KasCommissie (KasCie)

De KasCie controleert de financiën van het bestuur en de BC.

Lustrum/ Commissie - lustrum@vcsvu.nl

Deze commissie is verantwoordelijk voor het organiseren van alle lustrum evenementen elke 5 jaar.

Promotie Commissie (PromoCie) - promotie@vcsvu.nl

De PromoCie is verantwoordelijk voor alle promoties van de VCSVU, zoals posters maken, evenementen op Facebook zetten en foto's maken tijdens evenementen.

Merchandise Commissie (MerCie) - merchandise@vcsvu.nl

De MerCie is verantwoordelijk voor het bestellen en laten leveren van alle VCSVU-goodies.

InVUtasie Commissie (InVU) - invutasie@vcsvu.nl

De InVUtasie commissie organiseert elk jaar het InVUtasie weekend. Dit is een weekend aan het begin van het jaar vooral bedoelt voor eerstejaars studenten.

Eerstejaars Werkgroep (EJW) - eerstejaars@vcsvu.nl

De Eerstejaars Werkgroep organiseert elk jaar een activiteit voor de gehele vereniging. Alleen eerstejaars mogen in de commissie en de activiteit organiseren.

Heb je interesse in een van deze commissies of heb je vragen, stuur dan een mail naar info@vcsvu.nl of naar een van de desbetreffende mailadressen van de commissie.


Onze sponsoren