Commissies

Commissies

ActiviteitenCommissie (AC) - activiteiten@vcsvu.nl

De AC organiseert activiteiten zoals glowgolf, het kerstdiner en meer.

BorrelCommissie (BC) - borrels@vcsvu.nl

De BC organiseert iedere drie à vier weken een (thema)borrel.

Bijles Platform  -  bijles@vcsvu.nl

Het Bijles Platform geeft voor een kleine vergoeding bijles aan onze leden.

Excursie Commissie (ExCie) - excursies@vcsvu.nl

De ExCie is verantwoordelijk voor het organiseren van excursies en lezingen.

KasCommissie (KasCie)

De KasCie controleert de financiën van het bestuur en de BC.

Lustrum/ Commissie - lustrum@vcsvu.nl

Deze commissie is verantwoordelijk voor het organiseren van alle lustrum evenementen elke 5 jaar.

Promotie Commissie (PromoCie) - promotie@vcsvu.nl

De PromoCie is verantwoordelijk voor alle promoties van de VCSVU, zoals posters maken, evenementen op Facebook zetten en foto's maken tijdens evenementen.

Merchandise Commissie (MerCie) - merchandise@vcsvu.nl

De MerCie is verantwoordelijk voor het bestellen en laten leveren van alle VCSVU-goodies.

InVUtasie Commissie (InVU) - invutasie@vcsvu.nl

De InVUtasie commissie organiseert elk jaar het InVUtasie weekend. Dit is een weekend aan het begin van het jaar vooral bedoelt voor eerstejaars studenten.

Eerstejaars Werkgroep (EJW) - eerstejaars@vcsvu.nl

De Eerstejaars Werkgroep organiseert elk jaar een activiteit voor de gehele vereniging. Alleen eerstejaars mogen in de commissie .

Heb je interesse in een van deze commissies of heb je vragen, stuur dan een mail naar info@vcsvu.nl of naar een van de desbetreffende mailadressen van de commissie.


Onze sponsoren