K.N.P.S.V.

De Koninklijke Nederlandse Pharmaceutische Studenten Vereniging (K.N.P.S.V.) is de overkoepelende vereniging voor farmaciestudenten en studenten (bio-) farmaceutische wetenschappen. Als lid* van de VCSVU ben je ook automatisch lid van de K.N.P.S.V. en dat brengt vele mogelijkheden met zich mee!

De K.N.P.S.V. is een landelijke vereniging, die bestaat uit alle leden van G.F.S.V. “Pharmaciae Sacrum”, de studievereniging voor farmaciestudenten in Groningen, L.P.S.V. „Aesculapius”, de studievereniging voor bio-farmaceutische wetenschappen en farmaciestudenten in Leiden, U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum” de studievereniging voor farmaciestudenten in Utrecht en natuurlijk VCSVU, de Vereniging voor Chemie Studenten aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Door het samenbrengen van deze verschillende verenigingen kunnen we veel van elkaar leren en elkaar steunen waar nodig. Al is het natuurlijk ook gewoon gezellig om samen te komen met andere studenten en eens een andere stad te bezoeken. Elk jaar komt het bestuur van de K.N.P.S.V. uit één van de steden, en dit jaar komen we uit Groningen!

Om de contacten tussen de (bio-)farmaceutische studenten te bevorderen, organiseert de K.N.P.S.V., net als VCSVU, haar eigen activiteiten, die georganiseerd worden door de commissies van de K.N.P.S.V. De grootste activiteit is het jaarlijkse Congres der K.N.P.S.V., welke georganiseerd wordt door de Congrescommissie. Dit congres wordt elk jaar tijdens het Hemelvaartsweekend georganiseerd en vormt een mooie mix tussen educatieve en sociale activiteiten. Verder organiseert de Internationale Commissie de TWIN (zie verderop), wordt er ieder jaar een Sportdag georganiseerd door de Sportcommissie, komt viermaal per jaar het verenigingsblad de Folia Pharmaceutica uit en wordt eens in de twee jaar een Beroependag georganiseerd. Daarnaast is de Activiteitencommissie verantwoordelijk voor een educatieve activiteit naar keuze en het enige echte K.N.P.S.V.-feest. Deze commissies bestaan uit leden vanuit één stad of zijn interstedelijk. Als je interesse hebt in het doen van een K.N.P.S.V. commissie kun je ons altijd aanspreken op een van de VCSVU activiteiten of het commissie interesse formulier invullen op onze website.

Naast de binding tussen de verschillende steden, staat de K.N.P.S.V. ook voor een professioneel aspect. Zo hebben wij contact met verschillende beroepsverenigingen, namelijk de KNMP, de VJA, de NIA, de VAZA,  de jong NVZA, de NVZA, de NVPF en de NVKFB. De banden met deze verenigingen geven oriënterende mogelijkheden. In samenwerking met de beroepsverenigingen heeft de K.N.P.S.V. een speciaal project opgezet, namelijk de snuffelstage. Je kunt dan een dag meelopen in een openbare apotheek, ziekenhuisapotheek of in de farmaceutische industrie, zodat je kunt proeven aan het soort werk dat binnen dat bedrijf of die bedrijfstak wordt verricht. Wil jij dus bijvoorbeeld weten hoe een dag bij de afdeling Research & Development verloopt? Dan kan dat geregeld worden via de K.N.P.S.V.

Een ander belangrijk speerpunt van de K.N.P.S.V. is het internationale aspect. Wij hebben namelijk contact met de European Pharmaceutical Students’ Association (EPSA) en de International Pharmaceutical Students’ Federation (IPSF). EPSA is de Europese equivalent van de K.N.P.S.V., waar vrijwel alle Europese landen met een farmaciestudie bij aangesloten zijn. Met EPSA organiseren we jaarlijks de TWIN, een uitwisselingsproject, waarbij wij een weekend naar het ene land gaan om daar de universitaire farmaceutische wereld en hun cultuur te leren kennen, en zij ook een weekendje naar Nederland komen. Ook wordt er vanuit EPSA tweemaal per jaar een internationaal congres gehouden, telkens in een ander land. Tijdens deze congressen kan een educatief programma bijgewoond worden, maar er zijn ook voldoende sociale en culturele activiteiten. Jaarlijks organiseert EPSA ook een Summer University (SU) die elke zomer in een warm Europees land plaatsvindt. De SU duurt zeven dagen en is de perfecte manier om je vakantie te combineren met studie gerelateerde activiteiten en internationale farmacie studenten te leren kennen. Als je geïnteresseerd bent in daadwerkelijk in het buitenland werken, dan bestaat het Individual Mobility Project. Dit project biedt masterstudenten of net afgestudeerde studenten de mogelijkheid om een betaalde stage voor een aantal maanden in het buitenland te doen.

Ook vanuit IPSF, de wereldwijde organisatie voor farmaceutische studenten, worden verschillende projecten georganiseerd. Zo wordt er jaarlijks een congres georganiseerd, dat qua opzet gelijk is aan een EPSA-congres. Daarnaast is het mogelijk om een internationale stage te lopen, namelijk met het Student Exchange Program. Met dit programma wordt de mogelijkheid geboden aan farmaceutische studenten voor een aantal weken tot maanden in een land naar keuze een stage in een apotheek te lopen. Deze stages vinden meestal plaats in de zomer, zodat je er geen colleges voor hoeft te missen. Een mooie kans om de farmacie in je droomland te leren kennen en hier ook nog eens een prachtige vakantie aan vast te plakken!

Ben je geïnteresseerd geraakt in de K.N.P.S.V., of heb je een vraag aan de hand van het bovenstaande stuk? Schroom dan vooral niet om een mail te sturen naar bestuur@knpsv.nl, spreek één van ons aan op een activiteit van VCSVU, volg ons op facebook en instagram of kijk op de website www.knpsv.nl!

*De activiteiten van de K.N.P.S.V. zijn alleen voor studenten FAR, DDS of Chemistry.

Bekijk de K.N.P.S.V. agenda hier!


Het bestuur der K.N.P.S.V. 2023-2024

Voorzitter & Commissaris buitenland - Floor Eijken

Secretaris – Sam Appel                 

Penningmeester – Daan Geertjes  

Commissaris algemene zaken – Occo Hemel
KNPSVbestuur-2.jpg

Onze sponsoren