K.N.P.S.V.

De Koninklijke Nederlandse Pharmaceutische Studenten Vereniging (K.N.P.S.V.) is de overkoepelende vereniging voor Farmaciestudenten en studenten (Bio-)Farmaceutische Wetenschappen. Als lid van VCSVU ben je automatisch ook proeflid van de K.N.P.S.V. Daar heb je veel voordeel aan en zelfs nog meer als de VCSVU volledig lid is van de K.N.P.S.V. 


De K.N.P.S.V. is een landelijke vereniging, die bestaat uit alle leden van L.P.S.V. „Aesculapius”, de studievereniging voor biofarmacie studenten uit Leiden, G.F.S.V. “Pharmaciae Sacrum”, de studievereniging voor farmaciestudenten in Groningen en U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum” de studievereniging voor farmaciestudenten in Utrecht. Daarnaast is de Vereniging van Chemie Studenten aan de Vrije Universiteit (VCSVU) van Amsterdam proeflid bij de K.N.P.S.V. Wij organiseren verschillende activiteiten om de (bio-)farmacie studenten bij elkaar te brengen. Deze activiteiten worden georganiseerd door commissies bestaande uit leden van de verschillende afdelingen. Zo is er een commissie die het jaarlijkse Congres van de K.N.P.S.V. organiseert. De Internationale Commissie (IC) organiseert onder andere internationale avonden en een uitwisseling met een studenten uit een ander land (TWIN). Hiernaast organiseert de Toekomst- en Opleidings Perspectieven (TOP) activiteiten ter voorbereiding op je toekomst. Andere activiteiten zijn de Beroependag, de Eerstejaarsactiviteit en de Sportdag. Als laatste heeft de K.N.P.S.V. nog een verenigingsblad, de Folia Pharmaceutica. Dit blad bevat wetenschappelijke artikelen, verslagen van activiteiten, foto’s en andere interessante stukken.

Naast de verbinding met en tussen de farmaciestudenten onderhoudt de K.N.P.S.V. ook contact met beroepsverenigingen zoals de KNMP, de VJA, de NIA, de VAZA en de NVZA. Door de banden met deze verschillende verenigingen binnen de farmaceutische wereld kun je je al vroeg in je studententijd oriënteren in het beroepsveld en dit biedt perspectieven voor de toekomst. In samenwerking met de beroepsverenigingen heeft de K.N.P.S.V. een speciaal project opgezet, namelijk de snuffelstage. Je kunt dan een dag meelopen in een openbare apotheek, ziekenhuisapotheek of in de farmaceutische industrie, zodat je kunt proeven aan het soort werk dat binnen dat bedrijf of die bedrijfstak wordt gedaan.

De K.N.P.S.V. kan dus veel voor je betekenen en als je geïnteresseerd bent, spreek het bestuur aan (op feestjes, borrels of andere activiteiten), mail ons (bestuur@knpsv.nl), of kijk op de site www.knpsv.nl. Daarnaast kan je ons volgen via verschillende social media!

K.N.P.S.V.-bestuur 2018-2019


Elvira den Hertog                               Voorzitter

Inge flier                                            Secretaris

Ellen van der Meer                             Penningmeester

Bram Wagner                                     Commissaris Buitenland

Eline Tielen                                        Commissaris Algemene Zaken

IMG_3589.jpg
Het 117e bestuur der K.N.P.S.V.

Onze sponsoren