Over de VCSVU

VCSVU

Het begon allemaal met een grote vereniging voor alle studenten van de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen, genaamd de Natuurphilosofische Faculteitsvereniging (NPF). Dit werden door de jaren heen teveel en te diverse studenten voor een vereniging. Dus is op 1 oktober 1964 de Vereniging van Chemie Studenten aan de Vrije Universiteit opgericht. Deze vereniging kennen we natuurlijk allemaal als de VCSVU, de leukste vereniging van de VU. In der beginne was de vereniging alleen voor scheikunde studenten. Later kwam uiteraard farmaceutische wetenschappen erbij. De vereniging heeft veel verschillende gezichten gehad. Het begon met een vooral academische gerichte houding, wat door de jaren heen losser is geworden. Zoals iedereen nu weet is scheikunde ondertussen vertrokken naar de Universiteit van Amsterdam en zitten de studenten nu bij het Amsterdams Chemisch Dispuut (ACD). Hierdoor kunnen wij lid worden van de K.N.P.S.V. , wat veel mogelijkheden voor onze leden oplevert. De vereniging is er om de studie zo aangenaam mogelijk te maken. Naast de verkoop van boeken en inzage van oude tentamens organiseert de VCSVU vele activiteiten waarbij zowel leden als niet leden aanwezig kunnen zijn. De boekverkopen worden aan het begin van elke periode georganiseerd. De leden krijgen een fikse korting op de studieboeken.

De VCSVU kent leden, leden van verdienste, ereleden en donateurs. Direct nut van je lidmaatschap (€ 12,50 contributie per jaar) heb je door de boekverkopen. De verplichte studieboeken worden door de VCSVU met een aanzienlijke korting verkocht, dankzij een contract met de VU Boekhandel en een subsidieregeling met de afdeling Scheikunde & Farmaceutische Wetenschappen. Bij de eerste boekverkoop kun je je lidmaatschap dus al meteen terugverdienen. Bovendien staan er oude tentamens en samenvattingen op de site.

Zoals gezegd organiseert de VCSVU ook veel uiteenlopende activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn excursies en borrels,  al dan niet met een thema. De verschillende commissies dragen zorg voor het organiseren van deze gezellige activiteiten. Ben je benieuwd naar de eerstvolgende activiteit van de VCSVU. Raadpleeg dan de agenda. Niet onbelangrijk is ons verenigingsblad, de Papieren Binding , waarin naast verengingsnieuws ook een aantal wetenschappelijke artikelen wordt opgenomen.

Structuur van de Vereniging

De vereniging is grofweg op te splitsen in het bestuur en de commissies, gevormd door een aantal actieve leden. Het bestuur coördineert de verscheidene commissies, regelt de externe contacten (bijv.zusterverenigingen, KNCV) en de interne contacten (bijv. andere bèta-studieverenigingen en afdelings- en faculteitsorganen), en organiseert zo’n 3 keer per jaar een CommissieOverleg VCSVU (COV). Verder zorgt het bestuur voor de boekverkopen en de uitgave van de tentamenbundel. Tevens fungeert het bestuur als algemeen aanspreekpunt.

De commissies organiseren overige activiteiten, zoals borrels (BC), excursies (ExCie), sportdag en kerstdiner (AC).

Facultaire Studentenraad der Bètawetenschappen

De Facultaire Studentenraad (FSR) is het hoogste medezeggenschapsorgaan voor studenten binnen de Faculteit der Bètawetenschappen. De FSR is er om de belangen van studenten te behartigen, wat inhoudt dat studenten via de FSR inspraak en medezeggenschap hebben in de beslissingen die op en over de faculteit genomen worden. De FSR is de schakel tussen studenten en het faculteitsbestuur. Om optimaal te kunnen functioneren, is het belangrijk dat de FSR weet wat er onder de studenten speelt en wat de knelpunten en problemen zijn. Zit je met een vraag, een probleem of heb je ideeën of suggesties, laat het weten!

Contact  :
FSR-kamer: WN-M112
Iedere dag is er spreekuur van 12.45-13.30 uur.
Elke donderdag van 12.45-13.30 uur staan we in de M0 gang van het W&N-gebouw.
Als iemand van de FSR aanwezig is kun je altijd binnenlopen, of anders kan er een
afspraak gemaakt worden.
E-mail: fsr.beta@vu.nl
Telefoon: 020 - 5987239
https://www.facebook.com/fsrbeta/
https://www.linkedin.com/company/18162581/
https://canvas.vu.nl/courses/28809

VCSVU versus Afdeling en Faculteit

In het Faculteitsbestuur, de Facultaire Studentenraad en het grootste deel van de commissies die hierboven genoemd zijn zitten studenten. Voor zover deze studenten uit de afdeling Scheikunde & Farmaceutische Wetenschappen komen, zijn ze min of meer actief in de VCSVU. Bij vacatures voor commissies helpt de VCSVU om de geschikte persoon daarvoor te vinden. Op deze bijeenkomst zijn naast andere belangstellenden (iedereen is welkom) in principe studenten­vertegenwoordigers van de bovengenoemde organen aanwezig. Zodoende kan iedereen informatie uitwisselen en kunnen we als studenten duidelijk en georganiseerd reageren op facultaire of afdelingszaken die voor ons van belang zijn.

Onze sponsoren