Opleidingscommissie (OLC)

De Opleidingscommissie FAR&DDS                    

Wat is een Opleidingscommissie?

Elke opleiding aan de VU, en de meeste andere universiteiten, heeft haar eigen Opleidingscommissie (OLC). In de OLC zitten zowel studenten als docenten. De OLC ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs binnen de opleiding en geeft daartoe gevraagd en ongevraagd advies aan de onderwijsdirectie over alles wat betrekking heeft op de opleiding, zoals het curriculum, vakken, de begeleiding van studenten en de Onderwijs en Examenregeling (OER). Studenten en docenten overleggen in een relatief informele sfeer over mogelijke verbeterpunten van de opleiding en staan in direct contact met de studenten en docenten van de opleiding.

Wie zitten er momenteel in de Opleidingscommissie?

De OLC bevat in het collegejaar 2018-2019 de volgende leden:

·         Daan Geerke, voorzitter

·         Jeroen Kool, docentlid

·         Rosan Kuin, studentlid

·         Françoise Dekker, studentlid

·         Robin Coosen, studentlid

·         Mayra van Wakeren, aspirantlid

·         Arthur Grooteman, aspirantlid

Wij, de leden van de opleidingscommissie, willen graag een aanspreekpunt zijn voor studenten en docenten die feedback hebben op de studie. Wij vinden het belangrijk om zo veel mogelijk feedback van studenten te krijgen over de opleiding en vinden jullie mening hierover erg belangrijk. Mocht je ons willen bereiken, kan dat bijvoorbeeld via olc.far.dds@gmail.com of tijdens de panelevaluaties (zie hieronder). Ook wanneer je interesse hebt in een mogelijke rol binnen de OLC kan je contact met een van ons opnemen.

Waar focust de Opleidingscommissie momenteel op?

De Opleidingscommissie is bezig met het verbeteren van vakken en andere zaken die de kwaliteit van het onderwijs kunnen beïnvloeden. De voornaamste bezigheden van de OLC van 2018-2019 zijn de volgende:

·         Panelevaluaties uitvoeren. Hierbij gaan studentleden van de commissie direct het gesprek aan met studenten over de sterke en mogelijke knelpunten van bepaalde vakken. Deze feedback wordt teruggekoppeld naar de docent, om te proberen de kwaliteit van de vakken ieder jaar te verbeteren.

·         Het analyseren van de ingevulde evaluaties via VUnet. Uit de feedback die wij van jullie krijgen over de vakken, kunnen wij zien waar er wellicht nog ruimte voor verbetering is en nemen we in dat geval contact op met betrokken docenten.

·         Het evalueren van het OER. Dit is een belangrijk document waarin alle opleiding- en vakvereisten staan.

·         Actieve deelname aan de onderwijsvisitatie. De visitatie is een zesjaarlijkse controle van de opleiding, waarin een externe commissie beoordeelt hoe de opleiding ervoor staat.

 

Onze sponsoren